Срђан Шљукић (2015-2017)

Срђан ШљукићРођен је 1964. године у Сомбору, граду у којем је завршио основну и средњу (усмерено образовање, правни смер) школу. Дипломирао је на Групи за социологију Филозофског факултета у Новом Саду 1996. године са просеком 9,71. Магистрирао је (2000, просечна оцена 9,50) и докторирао (2004) социолошке науке на Филозофском факултету у Новом Саду. На истом факултету биран је за асистента приправника (1998), затим асистента (2001), доцента (2005), ванредног професора (2010) и редовног професора (2015). Бави се пре свега проблемима из области социологије села и социологије сукоба, док радове има и из области социологије образовања, социологије културе и социологије спорта.

У периоду 1991-1998. радио је у више основних школа (углавном сеоских) у Бачкој, где је предавао енглески језик (поседује дипломе Cambride FCE и CAE). На Филозофском факултету у Новом Саду запослен је од 1998. године, а тренутно предаје Социологију села, Социологију сукоба, Социологију образовања и Социологију савременог српског друштва; ангажован је на сва три нивоа студија (основне, мастер и докторске). Био је ангажован (у краћим периодима) и на Педагошком факултету у Сомбору, Факултету спорта и физичког васпитања у Новом Саду и Медицинском факултету у Фочи. Био је ментор великог броја дипломских и мастер радова, као и ментор три докторске дисертације.

Иницијатор је средњошколског такмичења из социологије, одржаваног најпре на Филозофском факултету у Новом Саду. Данас је ово такмичење националног карактера и као такво признато од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Обављао је функције заменика шефа Одсека за социологију на Филозофском факултету у Новом Саду (2006-2009), као и шефа истог Одсека (2009-2012). Члан Наставно-научног већа Филозофског факултета у Новом Саду био је од 2006. до 2012. године, а члан Савета 2015-2019. од 2009. до 2019. Члан је Стручног већа за друштвене наука Универзитета у Новом Саду.

Био је члан председништва Српског социолошког друштва, а у периоду 2015-2017. и председник истог друштва. Преседник је Српског удружења за социологију села и пољопривреде.

У току свог научног рада обавио је већи број емпиријских социолошких истраживања, учестовао у више научних пројеката и руководио са једним покрајинским (Политички митови на простору бивше Југославије, 2008-2010), као и са једним републичким пројектом (Промене у друштвеној структури и покретљивости као чиниоци европских интеграција Републике Србије, са посебним освртом на АП Војводину, 2011-2019). Био учесник и два TEMPUS пројекта.

Био је главни коуредник Годишњака Филозофског факултета у Новом Саду (2006-2009), члан редакције часописа Социологија и редакције часописа Зборник Матице српске за друштвене науке. Уређивао је и научне зборнике.

Студијски боравци у иностранству: Букурешт (2001, 2002, 2003), Софија (2001), Варшава (2002), Будимпешта (2003), Москва, Ст. Петерсбург и Саратов (2015).

Учестовао је на великом броју домаћих и међународних научних конференција; био је члан организационог или програмског одбора већег броја научних скупова (домаћих и међународних); објавио је више десетина научних радова у часописима и зборницима, рачунајући ту и радове у страним часописима (на енглеском језику); рецензирао је више научних монографија; радио је реценције за десетак научних часописа; бави се превођењем научних текстова са енглеског на српски језик.

 

Објављене књиге

Пушић Љубинко, Милошевић Божо, Дулић Јасминка, Шљукић Срђан (2003): Урбана култура: основа одрживе мултикултуралности. Специјалистичке академске студије и Филозофски факултет у Новом Саду.

Трипковић Милан, Пушић Љубинко, Шљукић Срђан (2007): Раскршћа Србије. Нови Сад: Mediterran Publishing.

Шљукић Срђан (2009): Сељак и задруга у равници. Нови Сад: Mediterran Publishing.

Šljukić Srđan (2011): Mit kao sudbina. Sremski Karlovci: Kairos.

Шљукић Срђан и Шљукић Марица (2012): Земља и људи. Сељаштво и друштвена структура Нови Сад, Mediterran Publishing.

Шљукић Срђан, Јанковић Дејан (2015): Село у социолошком огледалу. Нови Сад: Mediterran Publishing. Награда „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у Србији у 2015. години (награду додељује Српско социолошко друштво).

Шљукић Срђан, Шљукић Марица (2018): Друштво и сукоб. Београд: Завод за уџбенике.