Часописи

Српско социолошко друштво је издавач часописа Социолошки преглед, категорије М23 у категоризацији научних часописа које одређује Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Детаљније о часопису Социолошки преглед на званичној интернет презентацији часописа: http://www.socioloskipregled.org.rs/

Српско социолошко друштво је са Социолошким друштвом Републике Српске суиздавач часописа Социолошки годишњак, категорије М53 у категоризацији научних часописа које одређује Министарство науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије.

Детаљније о часопису на линку: https://www.sociolog.rs/socioloski_godisnjak.html