Актуелни састав председништва ССД

На редовној годишњој скупштини Српског социолошког друштва, одржаној на Филозофском факултету у Новом Саду, 11. јуна 2022. године, за председника и чланове Председништва Српског социолошког друштва изабрани су:

  • проф. др Жолт Лазар, председник Српског социолошког друштва;
  • проф. др Јасмина Петровић, члан;
  • проф. др Јован Базић, члан;
  • проф. др Слађана Драгишић Лабаш, члан;
  • проф. др Слободан Миладиновић, члан;
  • проф. др Снежана Стојшин, главна уредница часописа Социолошки преглед;
  • др Слободан Мрђа, секретар

Трајање мандата чланова председништва: 01.01.2023. – 31.12.2024. године.