Управа ЈУНИР-a
ЈУНИР има као оперативне органе председника и генералног секретара. До сада су на челу Удружења биле следеће колеге:

Председници:

1993–1996. др Драгољуб Б. Ђорђевић, редовни професор, Машински факултет, Ниш;

1996–1998. др Бранимир Стојковић, доцент, Факултет политичких наука, Београд;

1998–2000. др Зорица Кубурић, ванредни професор, Филозофски факултет, Нови Сад;

2000–2002. др Срђан Вукадиновић, ванредни професорр, Филозофски Факултет, Никшић;

2002–2007. др Драгољуб Б. Ђорђевић, редовни професор, Машински факултет, Ниш (од 2007. године почасни председник ЈУНИР-а);

2007– др Данијела Гавриловић, ванредни професор, Филозофски факултет, Ниш.

Генерални секретари:

1993–1996. Богдан Ђуровић, асистент-приправник, Машински факултет, Ниш;

1996–2000. мр Мирко Благојевић, асистент, Географски факултет, Београд;

2000–2002. мр Драган Колев, политиколог, Народна библиотека, Димитровград;

2002– мр Драган Тодоровић, асистент, Филозофски факултет, Ниш.