Добитници награде „Анђелка Милић“ за 2017.
уторак, 28 фебруар 2017 20:13

Награда “Анђелка Милић” је установљена са циљем оснаживања феминистичке производње контекстуализованог знања, пре свега путем оригиналних и релевантних истраживања, као и њихове креативне употребе и примене у свим областима друштвеног живота у Србији. Основна намера оснивача је, с једне стране, препознавање вредности овог знања и феминистички оријентисаних креативних подухвата, те ширење поруке о важности родне једнакости, недискриминације, ненасиља, и превазилажења мизогиније и родних стереотипа, а с друге стране, јачање модернизацијских и трансформативних процеса у српском друштву.

Саопштење о добитницима награде ПДФ