Саопштење за јавност ССД
четвртак, 23 фебруар 2017 13:00

Српско социолошко друштво у потпуности подржава став Националног просветног савета (НПС) да се радна верзија Нацрта закона о основама система васпитања и образовања мора у потпуности одбацити.

    Сматрамо потпуно неприхватљивим настојање да се путем новог Закона сво одлучивање о питањима образовања стави искључиво у руке чиновника у Министарству просвете и у руке самог министра, док се истовремено институција НПС покушава свести на пуко саветодавно тело, без реалног утицаја. Ниједан појединац, ма како се он звао, није довољно стручан да самостално доноси одлуке о свим наставним плановима, програмима, уџбеницима, итд. Као изразито штетне видимо и предлоге да се из НПС изоставе представници важних националних институција.

    Такође протестујемо због намере да се списка оних који могу да обављају стручне послове у школама изоставе дипломирани социолози (чл. 116). Увидом у наставне планове и програме студија социологије лако се може закључити да су дипломирани социолози још како квалификовани за обављање стручних послова у школама.

    Позивам Министарство да изменама Закона о основама система образовања и васпитања приступи на озбиљан начин, тако што ће формирати радну групу у коју би ушли представници различитих струка, али и најважнијих националних установа. Питање система васпитања и образовања је једно од најважнијих друштвених питања и зато га морају усмеравати и решавати најквалификованије и најпозваније националне снаге. Свако отварање врата волунтаризму, под изговором „ефикасности“, може водити друштвеној катастрофи несагледивих последица.

Копија саопштења ПДФ


 

Председник Српског социолошког друштва

Проф. др Срђан Шљукић