Serbian Sociological Association

Skupštine Srpskog sociološkog društva

Skupština SSD (2023. godina)

Skupština SSD (2022. godina)

Skupština SSD (2021. godina)

Skupština SSD (2020. godina)

Skupština SSD (2019. godina)

Skupština SSD (2018. godina)

Skupština SSD (2017. godina)

Skupština SSD (2016. godina)

Skupština SSD (2015. godina)

Skupština SSD (2014. godina)

Skupština SSD (2013. godina)

Skupština SSD (2012. godina)

Skupština SSD (2011. godina)

Skupština SSD (2010. godina)

Skupština SDS (2009. godina)