Одржана редовна годишња Скупштина Српског социолошког друштва

Редовна годишња Скупштина Српског социолошког друштва одржана је 06. октобра 2023. године на Филозофском факултету у Нишу, Ћирила и Методија 2, Ниш, у сали 434.

У свечаном делу седнице додељена је награда „Војин Милић“ за најбољу књигу из области социологије у 2022. години Соњи Кузманчев Станојевић за студију „Неолиберализам и насиље комодификације свега (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022).

У радном делу седнице Скупштина ССД донела је следеће одлуке:

  • Усвојен записник са претходне Скупштине ССД одржане 24.09.2022. године;
  • Усвојене измене и допуне Статута Српског социолошког друштва. Измењени су чланови 27. и 42. Статута ССД. Чланом 27. Статута предвиђено је да избор председника Надзорног одбора врши Скупштина ССД. Члан 42. Статута ССД, који се односи на награде које додељује ССД, допуњен је са још две нове награде и то: Награда Српског социолошког друштва за најбољег средњошколског наставника социологије и Награда Српског социолошког друштва за најбољу докторску дисертацију у области социологије;
  • Изабрани (реизбор) чланови Одбора за професионална питања: Валентина Соколовска, Слободан Цвејић, Гордана Стојић, Милан Станић и Дарко Радосављевић;
  • Изабрани (реизбор) чланови Суда части: Љубиша Митровић, Силвано Болчић и Александар Костић;
  • Изабран председник и чланови Надзорног одбора: Дејан Јанковић (председник), Немања Радовановић и Горана Ђорић;
  • Изабран члан жирија за награду „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије: Драган Тодоровић;
  • Усвојен предлог председништва ССД о сталној теми научне конференције ССД: „Актуелно стање савременог друштва“;
  • Усвојена иницијатива за заштиту и побољшање статуса Социологије као наставног предмета у средњем и високом образовању;
  • Изабрани чланови жирија за доделу награде Српског социолошког друштва за најбољу докторску дисертацију у области социологије: Урош Шуваковић, Сретен Јелић и Оливера Марковић Савић.