Награда „Војин Милић“ за 2022. годину

Комисија у саставу др Драган Тодоровић, др Нада Новаковић и др Марина Новаков разматрала је продукцију социолошких студија, монографија и уџбеника у 2022. години, према подацима Народне библиотеке Србије, Београд и предметној одредници: Социологија и/или УДК: 316.

На више позива упућених издавачима и ауторима у Србији да комисији доставе новопубликована социолошка издања у 2022. години одазвало се тек неколико институција и појединаца, што представља забрињавајући тренд.

Комисија је разматрала следеће наслове:

  1. Соња Кузманчев Станојевић „Неолиберализам и насиље комодификације свега“ (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022);
  2. Данило Вуковић „Правна држава и поредак у сенци (Право, институције и друштвени отпори у Србији)“ (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022);
  3. Милан Вукомановић „Мапирање светог (Проучавање религија у упоредној перспективи)“ (Београд: Чигоја штампа, 2022);
  4. Томислав Гаврић „Ријалити шоу – између инфотејмента и колективне терапије“ (Ниш: Нишки културни центар, 2022) и
  5. Слободан Рељић „Воља за лаж (Нови светски дезинформативни поредак)“ (Београд: Catena Mundi, 2022).

Након пажљивог ишчитавања наведених публикација, комисија је донела једногласну одлуку да се награда „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у 2022. години додели Соњи Кузманчев Станојевић за студију „Неолиберализам и насиље комодификације свега (Нови Сад: Mediterran Publishing, 2022).