Осврт на излагања и дискусије са округлог стола „Могућности примјене социолошких истраживања у савременом друштву“
четвртак, 04 април 2019 08:35

Поводом обиљежавања 10 година постојања и рада Факултета политичких наука Универзитета у Бањој Луци, 28. марта 2019. године, студијски програм Социологије одржао је округли сто на тему: „МОГУЋНОСТИ ПРИМЈЕНЕ СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ“.

 

Излагачи првог дијела панел дискусије (проф. др Божо Милошевић, доц. др Ранка Перић Ромић, проф. др Срђан Шљукић, др Далибор Савић и проф. др Биљана Милошевић Шошо) отворили су многа питања и дискутовали о изазовима пред којима се социологија данас налази. Посебна пажња била је посвећена сазнајним могућностима и препрекама социолошке експертизе, методолошко-теоријским концептима примјењене социологије, потреби већег запошљавања социолога итд. Указано је такође на проблем социолошких истраживања која се спроводе и реализују у складу са потребама наручилаца пројеката што може да утиче на ограничавање социолошке имагинације и истраживачке слубоде стручњака из ове области. Социолошка експертиза у контексту наведеног треба да понуди одговоре који оправдавају очекивања финансијера истраживачких пројеката, што свакако утиче на објективност научног приступа и доводи у питање релевантност самог истраживања као и  апликативност истог.  Отварање радних позиција  за социологе омогућило би слободнији приступ  у њиховом раду  те примјену социолошких знања  изражених кроз стечене комептенције и вјештине усмјерене ка примјењеној социологији. Социолози значајан допринос могу да дају у креирању јавних политика, те на одређеним радним мјестима не само у јавној управи и администрацији, него и у привредном сектору. Закључено је да струковно удруже представља незаобилазну инстанцу у јачем позиционирању улоге и значај социолога, али и заштити предметног дјелокруга социологије као научне дисциплине.

У другом дијелу панел дискусије у коме су излагали проф. др Пејо Ђурашиновић, проф. др Драган Коковић, проф. др Бисерка Кошарац и проф. др Немања Ђукић говорило се о неколико важних тема као што су промјене у савременом друштву које подразумијевају нужност прилагођавања социологије савременим трендовима и приступима углавом базираних на примјенљивости научних сазнања. Истакнути су неки методолошко-теоријски проблеми у истраживању свакодневног живота као и све већи значај улоге ове социолошке дисциплине.Учесници су распарвљали и о потешкоћама у истраживањима унутар социологије породице као и недостатку емпиријских показатеља из ово области, а говорило се и о првоносећим наративима савремене социологије и преображају друштва.

Извјесно је да се социологија у савременом друштву ставља пред нове изазове међу којима доминира настајање да се њен дјелокруг научног сазнања и истраживања треба ускладити са потребама тржишно орјентисаног друштва, али је такође неупитна обавеза социолошке експертизе да се са научног аспекта критички односи према друштвеном реалитету, и да задржи објективност у научно-итраживачком раду, као и да ради на подизању свијести шире јавности  улози и значају социологије и неопходности запошљавања социолога  на позицијама од општег друштвеног значаја.

Руководилац Студијског програма социологије

Доц. др Ранка Перић Ромић