Извештај о раду редакције Социолошког прегледа 2009-2011.
Скупштина Социолошког друштва Србије изабрала је 17. јануара 2009. шест чланова редакције часописа Социолошки преглед: Мирјана Бобић (Београд), Милан Брдар (Београд), Слободан Вуковић (Београд), Жолт Лазар (Нови Сад), Слободан Миладиновић (Београд) и Драгана Стјепановић-Захаријевски (Ниш). За главног и одговорног уредника изабран је Жолт Лазар, а за заменика Слободан Миладиновић. Новој редакцији препуштено је да кооптира седмог члана и изабран је Павле Миленковић (Нови Сад). Шестог јула 2009. чланица редакције Мирјана Бобић писмено је обавестила главног уредника да због здравствених и нагомиланих професионалних обавеза није у могућности да обавља функцију члана редакције, па је председништво СДС изабрало Слађану Драгишић-Лабаш на упражњено место члана редакције. Због наводног неслагања са уређивањем броја 4 (2010), Милан Брдар је 29. јануара 2011. поднео оставку на место члана редакције. Две године редакција је радила без заменика главног уредника, јер се Слободан Миладиновић није одазвао ниједном позиву за сарадњу.

Одмах након преузимања уређивачких послова, приступило се изради детаљног и савременог Упутства за ауторе (сараднике), које је почело да се примењује од средине 2009. године, а штампано је у Социолошком прегледу број 1 (2010). У међувремену је пререгистрована веб адреса часописа, али електронски домен још увек не функционише на задовољавајући начин. Редакција је примењивала одређени стандард рецензирања, али тек предстоји стандардизација формулара за рецензије.

У 2009. години Социолошки преглед је штампан у четири свеске, са укупно 598 страница, док је у 2010. години укупан број страна био 670. За две године објављена су укупно 73 текста, од тога 32 оригинална и 17 прегледних научних радова (тачан преглед по годинама види у табели 1).

Година XLIII (јануар – децембар 2009.)    Година XLIV (јануар – децембар 2010.)
 
 Година XLIII (јануар – децембар 2009.) Година XLIV (јануар – децембар 2010.)
 Оригинални научни радови 14 Оригинални научни радови 18
 Прегледни радови 6 Прегледни радови 11
 Критике и полемике 6 Критике и полемике 1
 Осврти и прикази 8 Осврти и прикази 4
Остали текстови
(извештаји, In memoriam)
 3 Остали текстови
(извештаји, In memoriam)
 2
 Укупно текстова 37 Укупно текстова 36
 Укупно страна 598 Укупно страна 670
 Табела 1
 
Један од приоритетних задатака редакције у претходном двогодишњем периоду било је настојање да се штампају што је могуће квалитетнији научни и критички прилози, тј. да се стандарди квалитета радова који се прихватају за објављивање помере навише. Реализација овакве уређивачке политике није, међутим, у потпуности зависила од настојања саме редакције, јер је квалитет ипак у значајној мери и даље зависио од квалитета прилога који су пристизали за објављивање. У 2009. години одбијено је петнаест (15) текстова, а 2010. десет (10). У складу са наведеним настојањем, поједини чланови редакције и главни уредник су водили додатну преписку са сарадницима који су достављали недовољно квалитетне прилоге, а све у циљу њиховог додатног усмеравања и подстицања у правцу израде квалитетнијих научних радова. Оцена главног уредника је да је оваква пракса додатне (претежно електронске) комуникације (која је реализована независно од оцене и мишљења рецензената), у највећем броју случајева наилазила на позитиван пријем, посебно код млађих аутора.

У складу са наведеном политиком редакције, у претходном двогодишњем периоду дошло је и до значајнијег помака у учешћу млађих аутора, посебно оних који први пут објављују у Социолошком прегледу: у односу на 2009., године 2010. њихов број је безмало удвостручен (види табелу 2).
Година XLIII (јануар – децембар 2009.) Година XLIV (јануар – децембар 2010.)
Афирмисаних аутора-ки 30 Афирмисаних аутора-ки 32
Млађих аутора-ки који први пут објављују у Социолошком прегледу 7 Млађих аутора-ки који први пут објављују у Социолошком прегледу 13
Укупно аутора 39 Укупно аутора 43
Табела 2
 
Аутори-ке прилога запослени су или професионално везани за деветнаест (19) различитих високошколских и истраживачких установа у Републици Србији (како државних тако и приватних), као и на државним факултетима у суседним земљама (Никшић, Загреб). У периоду 2009-10. најучесталији су били прилози аутора са Филозофског факултета у Београду и Новом Саду, као и Института друштвених наука у Београду.

Главни и одговорни уредник
Доц. др Жолт Лазар