Награда ССД „Мирко Косић“
понедељак, 14 новембар 2011 02:26
Председништво ССД покренуло је иницијативу за оснивање награде Српског социолошког друштва за књигу године, која носи име Мирка Косића. Право да конкуришу имаће сви домаћи аутори (или њихови издавачи), који су у претходној години објавили књигу из области социологије. 
Правилник којим би се регулисала процедура избора чланова жирија, као и поступак конкурисања и доделе награде, усвојиће предстојећа редовна Скупштина ССД, на пролеће 2012. Нацрт правилника припремиће чланови Председништва ССД Жолт Лазар и Зоран Аврамовић, а предлог Правилника усвојиће Председништво ССД на некој од наредних седница. 
Награда Мирко Косић за најбољу књигу из области социологије у 2012. години, биће додељена почетком 2013. године.
 
14. новембар 2011.