Конференција ССД: Сто година српске социологије
понедељак, 14 новембар 2011 01:54
Српско социолошко друштво у наредној, 2012. години, организује научну конференцију под називом Сто година српске социологије. 
Повод за ову конференцију јесте стогодишњица целовитог представљања социологије, као научне дисциплине, у нашој научној периодици (Мирко М. Косић, „Социологија“, Летопис Матице српске бр. 5, за 1912, стр. 105-106).
Теме ове конференције биће:
 
Претече, утемељивачи, великани и прегаоци српске социологије [Валтазар Богишић (1834-1908), Светозар Марковић (1846-1875), Јован Цвијић (1865-1927), Слободан Јовановић (1869-1958) Ђорђе Тасић (1892-1943), Мирко Косић (1892–1956), Сретен Вукосављевић (1881-1960), Душан Ј. Поповић (1894-1965), Вера Ерлих (1897-1980), Јован Ђорђевић (1908–1989), Драгослав Тодоровић (1909-1964), Цветко Костић (1912-1985), Радомир Лукић (1914-1999), Мирослав Р. Ђорђевић (1915-1997), Мирослав Живковић (1916-2000), Александар Тодоровић (1921-2004), Војин Милић (1922-1996), Илија Станојчић (1922-1981), Михаило Поповић (1925-2011), Неца Јованов (1928-1993), Ружа Петровић (1928–1993), Мирослав Печујлић (1929-2006), Александар А., Миљковић (1929-2008), Манојло Броћић (1932-1994), Мирослав Радовановић (1936-2001), Зоран Видаковић (--1990), Владимир Милановић (---), Оливера Бурић (1921-2011), Слободан Бакић (1941-1982), Борислав Џуверовић (1944-1993), Фирдус Џинић (---), Петар Опалић (1947-2009), Ласло Секељ (1949-2001), Жарана Папић (1949-2002), Аљоша Мимица (1948-2011), Милан Трипковић (1949-2010), Драган Радуловић (1955-2003), Слободанка Недовић (1955-2004) и др.]
Социолошка периодика у Србији [Архив за философију, педагогију и друштвене науке (1898), Живот: лист за друштвени живот и науку (1903-1906), Архив за правне и друштвене науке (1906-2006), Друштвени живот (1920-1930), Правна мисао: часопис за право и социологију (1935-1945),  Друштвени преглед: лист за социолошка проучавања (1937), Социолошки преглед (1938; 1961–...), Архив за социологију и књижевност (1939-1940), Дело (1955-1992), Југословенски часопис за филозофију и социологију (1957-1959), Социјализам (1958-1990), Социологија (1959–...), Гледишта (1960-2000), Социолошке теме (1962-1968), Међународни раднички покрет (1967-1986), Култура (1968–...), Идеје (1970-1990), Савременост (1971-1989), Марксизам у свету (1974-1988), Марксистичка мисао (1975-1989), Теме (1977–...), Социјализам у свету (1977-1988), Социологија рада (1979), Социјална мисао (1994-...) и др.]
Социологија на факултетима и институтима у Србији [Правни факултет у Београду, Суботици, Нишу, Новом Саду, Приштини, Крагујевцу, Филозофски факултет у Београду, Нишу, Новом Саду, Приштини, Факултет политичких наука, Виша школа за социјалне раднике (1957-1995), Институт друштвених наука (1957–...), Институт за криминолошка и социолошка истраживања (1960–...), Институт за социјалну политику (1967-1991),  и др.]
Главне теме и правци развоја српске социологије [друштвена структура, облици друштвеног живота, друштвене институције, друштвена акција, друштвена свест, друштвене промене, демографија, политика, култура, село, морал, религија, право, образовање и васпитање, пол/род, рад, сиромаштво, патологија, ментални поремећаји, град, масовни медији, слободно  време, наука и сазнање,  спорт, омладина, човек, природа, историја и др.]
Конференција ће се одржати 1. и 2. септембра 2012, а коорганизатор ће бити Правни факултет Универзитета у Београду. 
 
Чланови Организационог одбора:
- испред Српског социолошког друштва:
1. проф. др Слободан Антонић, председник ССД.
2. проф. др Зоран Аврамовић, члан Председништва ССД.
3. др Слободан Вуковић, члан редкације Социолошког прегледа.
- испред Правног факултета:
1. проф. др Мирко Васиљевић, декан
2. проф. др Драган Митровић, шеф Катедре за теорију, социологију и филозофију права 
3. проф. др Милован Митровић. 
 
14. новембар 2011.