Две књиге новосадских социолога
петак, 12 октобар 2012 20:32

Угледна новосадска издавачка кућа Mediterran publishing, специјализована за социолошке писце, објавила је два тематска зборника (углавном) домаћих аутора.

Први зборник Региони и регионализација: социолошки аспекти приредили су Валентина Соколовска и Душан Маринковић (Нови Сад: Mediterran publishing, 2012, стр 156). Рецензенти: Маријана Пајванчић, Владимир Илић и Славко Богдановић. Садржај: Душан Маринковић: „Регионални други“; Радивој Степанов и Ана Нешић: „Регион(ализам) и аутономија“; Марко Шкорић и Алексеј Кишјухас: „Глокализација као хибридизација и хетерогенизација глобалног“; Душан Ристић: „Дискурзивни карактер регионалног идентитета“; Ана Билиновић и Гордана Трипковић: „Регионални аспекти породица и родних култура у Британији“; Валентина Соколовска: „Регионалне разлике у Србији“.

Други зборник Апорије мултикултурализма приредили су Алпар Лошонц и Драган Проле (Нови Сад: Mediterran publishing, 2012, стр. 132): Рецензенти: Милан Подунавац, Душан Маринковић и Жолт Лазар. Садржај: Милан Месић: „Је ли (њемачки) мултикултурализам мртав?“; Марина Лукшић-Хацин: „Мултикултурализми: варијанте употребе појма и њихова размимоилажења“; Имре Паска: „Мултикултурализам: дилеме и замке“; Алпар Лошонц: „Касни капитализам, европеизацииа: Сутон мултикултурализма, или нешто друго?“; Снежана Илић: „Окована Европа“; Драган Проле: „Живот и смрт мултикултурализма у неспоразуму с политиком признања“; Иван Балог: „Парадокси мултикултурализма“; Оливера Миок: „Амин Малуф и Андреј Макин: књижевно промишљање апорија мултикултурализма“.