Serbian Sociological Association

Konferencije

REGIONALNI RAZVOJ, IDENTITETI I DEMOKRATSKA INTEGRACIJA, Niš, 6. i 7. oktobar 2023. godine.

PROFESORU ĐORĐU TASIĆU U SLAVU, Vranje, 23. – 25. septembar 2022. godine.

DRUŠTVENI RAZVOJ I DEMOGRAFSKE PROMENE, Novi Sad, 15. maj 2021. godine.

KULTURA I IDENTITETI, Mećavnik i Andrićgrad, 4. – 6. oktobar 2019. godine.

SOCIOLOGIJA U XXI VEKU: IZAZOVI I PERSPEKTIVE, Niš, 10. novembar 2018. godine.

GLOBALIZACIJA vs. GLOKALIZACIJA, Kosovska Mitrovica, 3 – 4. jun 2017. godine.