Записник са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

 

ЗАПИСНИК

Са редовне годишње Скупштине Српског социолошког друштва

Редовна, раније одложена, годишња скупштина Српског социолошког друштва за 2020. годину одржана је у недељу, 20. јуна 2021. године, са почетком у 1100 часова на Учитељском факултету, Краљице Наталије 43, Београд. Скупштини је присуствовао 21 члан друштва, чиме је испуњен услов из члана 14. Статута о пуноважности одлучивања, који каже да Скупштина пуноважно одлучује када је на седници присутно више од трећине чланова, јер закључно са 01.04.2020. године ССД има 60 чланова са плаћеном чланарином за 2020. годину.

 

Скупштину је отворио председник ССД Слободан Миладиновић.

 

У свечаном делу седнице, Јовица Тркуља, председник жирија за доделу награде за животно дело „Радомир Лукић“, прочитао је одлуку жирија о додељивању награде за животно дело за 2019. годину. Награда је додељена проф. др Љубиши Митровићу. Образложење је дато у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, награђени проф. др Љубиша Митровић се обратио скупштини Текст обраћања проф. др Љубише Митровића је дат у прилогу и саставни саставни је део овог записника.

Такође, у свечаном делу седнице, Јовица Тркуља, председник жирија за доделу награде за животно дело „Радомир Лукић“, прочитао је одлуку жирија о додељивању награде за животно дело за 2020. годину. Награда је додељена проф. др Ђури Шушњићу. Образложење је дато у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, награђени проф. др Ђуро Шушњић се обратио скупштини. Текст обраћања проф. др Ђуре Шушњића је дат у прилогу и саставни саставни је део овог записника.

Након тога, председник ССД Слободан Миладиновић предложио је следећи

 

Дневни ред

 

  1. Избор председавајућег Скупштине ССД и радног председништва;

  2. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 25.10.2019. године;

  3. Извештај о раду ССД за 2020. годину;

  4. Финансијски извештај ССД за 2020. годину;

  5. Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ за 2020. годину;

  6. Избор једног члана жирија за награду „Војин Милић“;

  7. Разно.

 

ad 1. У радно председништво изабрани су Слободан Миладиновић (као председавајући), Вера Вратуша и Марица Шљукић (као чланови).

 

ad 2. Скупштина је једногласно усвојила Записник са Скупштине ССД одржане 25. октобра 2019. године.

 

ad 3. Извештај о раду Друштва између две скупштине поднео је Слободан Миладиновић, у име Председништва ССД. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

У дискусији је учествовала Снежана Кузмановић, која је у име Секције наставника социологије поздравила чланове скупштине и истакла важност рада секције при ССД, јер велики број колега социолога ради у средњим школама.

 

Након тога, Извештај о раду Друштва између две скупштине усвојен је једногласно.

 

ad 4. Финансијски извештај о раду ССД-а, у име Надзорног одбора ССД-а, поднео је секретар Слободан Мрђа. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, Финансијски извештај о раду ССД-а усвојен је једногласно.

 

ad 5. Извештај о раду редакције часописа Социолошки преглед поднео је главни и одговорни уредник Урош Шуваковић. Извештај је дат у прилогу и саставни је део овог записника.

Након тога, Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ усвојен је једногласно.

 

ad 6. Због истека мандата чланици жирија за награду „Војин Милић“ Лели Милошевић Радуловић, председништво ССД-а је за нову чланицу жирија за награду „Војин Милић“ предложило Драгану Захаријевски (Универзитет у Нишу).

Скупштина је једногласно прихватила овај предлог.

 

ad 7. У оквиру тачке Разно није било предлога ни расправе.

 

Прилози:

У Београду, 05.07.2021. године

 

Записник саставио Председавајући Скупштине ССД

Слободан Мрђа Слободан Миладиновић