Војин Милић (1922-1996)

Војин Милић (Пивница, Хрватска 1922- Београд 1996), учесник НОР-а, у ЈНА до 1954. Дипломирао филозофију на Филозофском факултету у Београду (1951), докторирао на Правном факултету у Београду (1958). Заједно са Руди СупекомМихаилом Ђурићем, Вељком Кораћем и пољским социологом Јаном Шћепанским (Jan Szczepański) сачинио 1959. програм студија социологије на Филозофском факултету у Београду, где је предавао Методологију социолошких истраживања и Социологију сазнања (1962-1985). Добитник Октобарске награде Београда 1965. Држао течај на Филозофском факултету у Бечу 1972/73. и предавања у СР Немачкој, Француској и Пољској. Био је председник Српског социолошког друштва (1959-60; тадашњи назив: Секција ЈУС за НР Србију), секретар Истраживачког комитета за социологију сазнања Међународног социолошког удружења (1966-70) и члан његовог извршног одбора (1984-86). Објављивао чланке и студије у разним иностраним часописима. Главни уредник Социологије (1968-1970). Дела: Социолошки метод (1965), Социологија сазнања (1986), Прилози историји социологије (1989), Социологија науке, (1995) и Друштвена структура и покретљивост Југославије (1996). Потпуна библиографија штампана у Споменици В. Милића (1993).