Владимир Милановић (1925-2001)

Владимир Милановић (Ливно, 2. јануар 1925-Београд, 24. април 2001), завршио Учитељску школу у Бањалуци (1943), рањен током борби за ослобођење Београда (1944), демобилисан у чину капетана 1. класе (1952), завршио Вишу педагошку школу у Београду (група Историја и Географија, 1948), дипломирао педагогију на Филозофском факултету у Београду (1951), положио завршни испит из филозофије на Институту друштвених наука у Београду (1953), докторирао педагогију на Филозофском факултету у Београду (1957). Стручно се усавршавао на London School of Economic and Political Science (1961) и на Колумбија универзитету у САД (1964/1965). Асистент (1951) и предавач (1952) на Високој школи унутрашњих послова СФРЈ, на предмету Историја међународног радничког покрета, научни сарадник у Правно-политичком одељењу Института друштвених наука (1958), доцент на Медицинском факултету у Београду за предмет Основи науке о друштву (Социологија, 1959), ванредни професор (1964) и редовни професор (1971), управник Центра за социолошка истраживања Института друштвених наука (1976-1979). Предавао социологију и на Економском факултету у Суботици, као на Филозофском факултету у Нишу, један од оснивача и првих предавача на Високој школи политичких наука у Београду (1965, данас Факултет политичких наука). Био председник ЈУС-а (1968-1970), члан управе Српског педагошког друштва, главни уредник часописа Социологија (1964-1965. и 1976-1982), члан уредништва часописа Social science and medicine (Оксфорд). Носилац Ордена за храброст, Ордена заслуга за народ 3. реда, Ордена рада са златним венцем, као и више спомен плакета града Београда, Медицинског факултета, Коларчевог универзитета итд. Књиге: Аугуст Бебел и борбе у немачкој социјалдемократији (1954), Педагошка схватања српских социјалдемократа 1903-1914. (1959), Српски социјалдемократи о школи и васпитању (1962), Грађанске и марксистичке социолошке теорије (1963), Социологија (1972, 6 издања), Социологија рада (1973, коаутор), Марксистичка теорија о друштву (1976, коаутор), Основи науке о друштву (1976, коаутор), Душевни живот човека (1981, коаутор), Образовање и друштво (1985), Контроверзе социјализма (1987), Социјализам и криза (1988).