Велимир Томановић (1936-2013)

Велимир Томановић (Пирот, 10. априла 1936. – Београд, 30. марта 2013), завршио је гимназију у Пироту (1955), дипломирао Правни факултет у Београду (1959), где затим магистрира (1967) и докторира (1975). Радио у Централном комитету Народне омладине Србије (1958-1962) и у Централном комитету Савеза омладине Југославије (1962-1967), а затим до пензионисања (2001) у Институту друштвених наука у Београду (1967. истраживач, 1976. научни сарадник, 1980. виши научни сарадник, 1997. научни саветник). У ИДН обављао дужност Управника Центра за социолошка истраживања (1983-2001). Био је руководилац више научних пројеката и имао бројна друштвено-политичка, самоуправна и стручна задужења. Учесвовао на више домаћих и међународних научних скупова, био на студијском боравку у Енглеској (1977-78) на Лондонској школи за економске и политичке науке, као и на институтима за истраживање образовања. Држао предавања по позиву у универзитетској настави, био члан редакција часописа Гледишта (1962-1963. и 1965-1970), Социолошки преглед (1974-1976) и Марксистичка мисао (1975-1982). Главно поље истраживачког рада Велимира Томановића били су  проблеми социјалне диференцијације и структуре омладине и друштва уопште, социјално-економски положај омладине, његове промене и везе с политичким понашањем и структуром социјалне свести омладине, омладински покрети, друштвене неједнакости, друштвена подела рада, социологија образовања, те проблеми структуре и транзиције (пост)социјалистичких друштава. Књиге: Радничка и интелектуална омладина: промене социјалних разлика (Београд, 1971), Социјално-економски положај и социјална свест и понашање омладине (докторска дисертација, Београд 1975), Омладина и социјализам (Београд, 1977), Друштвене промене и образовање (Београд, 1980).
За даље читање:
Зоран Видојевић: Опроштајна реч изговорена на сахрани Велимира Томановића (4. априла 2013).