Стјепан Гредељ (1953-2012)

Стјепан Гредељ (Скопље, 1953 – Београд, 2012), дипломирао је (1978), магистрирао (1985) и докторирао (1993) социологију на Филозофском факултету у Београду. Радио је у Институту за филозофију и друштвену теорију (1982-2012, научни саветник од 2002). Директор Института (2003-2010). Био главни уредник часописа Филозофија и друштво (2003-2010), заменик главног уредника Социолошког прегледа (1984–1986, 1992–1994), те главни уредник (1987-1988). Бавио се и истраживањем јавног мнења у агенцији „Аргумент“. Био је члан Савета за борбу против корупције. Објавио је књиге: С ону страну огледала (1986), Велико спремање радија (1998), Водич ка креативној комуникацији (1997, заједно са Зденком Миливојевић, Александром Пејатовић и Драганом Илић), Медији у Србији: слободни и ослобођени (2001, заједно с Мирјаном Тодоровић), Упутство за употребу корупције (2002, заједно са Зденком Миливојевић, Миланом Николићем и Весном Крстић), Професија (и) корупција (2005, заједно са Зораном Гавриловићем и Наталијом Шолић), Разговор са Србијом (2005, заједно са Наташом Настић), Професија између корупције и интегритета (2011, заједно са Зораном Гавриловићем).