Српско социолошко друштво 2006-2013

Пошто је на Скупштини одржаној у Врднику, 7. маја 2006, усвојен нови статут Друштва, враћено његово старо име и изабрано ново руководство ССД, са Милованом Митровићем, као председником, ове статутарне промене, као и промене у имену Друштва и руководству, требало је регистровати код надлежних органа. Међутим, због ситног административног пропуста подносиоца молбе (пропуштени рок), градски СУП Београда (код кога је Друштво било регистровано) није ни разматрао поднесак.