Социолошко друштво Србије 1992-2006

Социолошко друштво Србије је као и у претходном раздобљу показало изразитији континуитет у раду, када се упореди са ЈУС. То је донекле објашњиво чињеницом да је само ЈУС, а не и СДС, био задужен за сарадњу са ИСА, као и чињеницом да је СДС по природи ствари знатно више од ЈУС био усмерен на залагање за остваривање монополског положаја социолога у областима које чине делове социологије или њене примене. С друге стране, између 1989. и 1993. године изашла су само четири четвороброја „Социолошког прегледа“, а ни њих не би било да није било свесрдног упорног залагања Слободана Вуковића. Почев од 1994. године до половине 1998. године „Социолошки преглед“ излази редовно као тромесечник. У наредних шест година објављено је 12 двоброја „Социолошког прегледа“ да би од половине 2004. године било настављено са тромесечним излажењем часописа.