Слободан Боснић (1925-2003)

Слободан Боснић (Вуковар, 8. новембар 1925-Београд, децембар 2003), дипломирао на Правном факултету, радио у Савезном заводу за статистику (1964-1986), најпре на пословима везаним за социолошка питања, а затим као начелник за демографију (1981-1986). Главни уредник Социолошког прегледа 1964. Објавио: Професионална структура и професионална покретљивост (1964), Територијалне промене општина и границе демографских реона (1967), Емпиријско истраживање друштвених појава (1967), Емпиријско истраживање друштвених појава: књ. 2 (1969), Распрострањеност масовних медија у Југославији (1971; заједно са Првославом Плавшићем; награда РТВ Београд за научно дело из области масовног комуницирања, 1971), Интегративни систем демографских и друштвених статистика и социјални индикатори за његову примену (1974), Истраживања радничког самоуправљања (1980).