Секције Српског социолошког друштва


 • Секција наставника социологије у средњим школама;
 • Секција за феминистичка истраживања;
 • Секција за социологију рада;
 • Секција за социјалну политику;
 • Секција за урбану социологију;
 • Секција за истраживање социјалних покрета;
 • Секција за социјалну патологију;
 • Секција за латиноамеричке студије;
 • Секција за социологију права;
 • Секција за масовне комуникације;
 • Секција за социологију културе;
 • Секција за социологију села;
 • Секција за социологију миграције;
 • Секција за социологију омладине;
 • Секција за социологију политике;
 • Секција за социолошке теорије.