Радионица за припремање радова из области дигиталне социологије

На Факултету политичких наука у Београду је, уз финансијску подршку Министарства културе Републике Србије, 14. и 15. децембра 2023. одржана друга радионица за припремање радова из области дигиталне социологије, тематске групе 10 (TG10) Међународне социолошке асоцијације (ISA), у чијој је реализацији учествовало и Српско социолошко друштво. Учесницима/ама су на крају радионице представљена и два српска научна часописа, Српска политичка мисао и Социолошки преглед, у којима би могли да објављују своје радове и из ове области.

Више информација на линку: https://www.fpn.bg.ac.rs/77841