Позивамо вас да додете на прву трибину „ЗАВИСНОСТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО“