IN HONOR OF PROFESSOR ĐORĐE TASIĆ: LIFE, WORKS AND ECHOES

У издању Српског социолошког друштва (2023) објављен је тематски зборник: IN HONOR OF PROFESSOR ĐORĐE TASIĆ: LIFE, WORKS AND ECHOES