Неца Јованов (1928-1993)

Неца Јованов (Меленци, 1928 – Београд, 1993), социолог. Дипломирао на Правном факултету, докторирао на Факултету за друштвене науке у Љубљани, код Јоже Горичара, са темом Раднички штрајкови у СФРЈ од 1958. до 1969. (1974). Као стручни сарадник у Савезу синдиката критички истраживао самоуправљање, а нарочито се бавио радништвом и његовим сукобима са социјалистичком бирократијом. Током осамдесетих година активан у отпору српске интелигенције гушењу критичке јавности. Дела: Теоријска концепција самоуправљања у Југославији (1978), Раднички штрајкови у СФРЈ од 1958. до 1969. (1979), Дијагноза самоуправљања 1974-1981 (1983), Сукоби (1989).