Награда за најбољу докторску дисертацију из социологије др Снежани Попић…

На основу Правилника о награди Српског социолошког друштва за најбољу докторску дисертацију из области Социологије, усвојеног на годишњој Скупштини Српског социолошког друштва 24. септембра 2022. године и Јавног позива за предлагање кандидата који су звање доктора социолошких наука стекли на универзитетима чији је оснивач Република Србија или Република Српска (БиХ) током 2021. и 2022. године, а размотривши пристигле предлоге, Жири је једногласно одлучио да

НАГРАДУ ЗА НАЈБОЉУ ДОКТОРСКУ ДИСЕРТАЦИЈУ ОДБРАЊЕНУ ИЗ
ОБЛАСТИ СОЦИОЛОГИЈЕ У 2021. И 2022. ГОДИНИ

додели

Др Снежани Попић

за одбрањену докторку дисертацију „(Де)конструкција колективног идентитета на Косову и Метохији“