Награда Војин Милић

Комисија у саставу др Драгана Захаријевски, др Нада Новаковић и др Жолт Лазар разматрала је продукцију социолошких студија, монографија и уџбеника у 2021. години, према подацима Народне библиотеке Србије (Београд) и предметној одредници: Социологија и/или УДК: 316. Чланови комисије констатују да је издавачка делатност на овом пољу била задовољавајућа: од 35 публикација 17 су први пут издате монографије и високошколски уџбеници, од којих су у ужи избор ушле/и:

Вуковић, Данило (2021): Друштво и право : увод у социологију права. Београд: Правни факултет.

Павловић, Александар (2021): Свакодневица Срба у северној Косовској Митровици. Лепосавић: Институт за српску културу Приштина.

Перић Дилигенски, Тијана (2021): Расправа о политичкој корупцији. Београд: Чигоја штампа.

Рашевић, Мирјана – Гордана Бјелобрк (2021): Усклађивање рада и родитељства. Београд: Министарсво за бригу о породици и демографију.

Чикић, Јована (2021): Сеоске жене и економска (ре)продукција руралности. Нови Сад: Филозофски факултет.

Након детаљне анализе наведених публикација, комисија је донела једногласну

одлуку

да се Награда Војин Милић за најбољу социолошку књигу у 2021. додели Јовани Чикић за студију Сеоске жене и економска (ре)продукција руралности (Нови Сад: Филозофски факултет, 2021.).

Образложење: Ауторка се бави актуелним и значајним проблемима који оптерећују биолошку, економску и социјалну репродукцију руралних подручја у савременом српском друштву; предмет истраживања је живот сеоских жена у условима ‘тек делимично трансформисаног руралног родног режима’, који додатно оптерећује њихове улоге у сеоским домаћинствима, посебно у домену економске репродукције. Емпиријско истраживање на узорку од преко 500 испитаница надовезује се на домаћа истраживања села и сељаштва, али ауторка прави значајан искорак у анализи актуелног руралног родног режима који оптерећује положај сеоске жене, јер постоји очигледан несклад између њене улоге у руралној економији и маскулиног обрасца доношења одлука на газдинствима. Поред додатне анализе већ уочених проблема – неповољна старосна структура сеоских жена за динамичнију економску репродукцију руралних подручја, уз истовремено неповољан положај млађих сеоских жена на тржишту рада –, Јована Чикић издваја и анализира разлоге неразвијености женског предузетништва на селу, што њену студију чини посебно научно и друштвено значајном.

 

  • Детаљни подаци

Аутор – особа

Čikić, Jovana, 1978- = Чикић, Јована, 1978-

Наслов

Seoske žene i ekonomska (re)produkcija ruralnosti / Jovana Čikić

Врста грађе

књига

Језик

српски

Година

2021

Издавање и производња

Novi Sad : Filozofski fakultet, 2021 (Novi Sad : Futura)

Физички опис

139 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN

978-86-6065-682-9 (broš.)

Напомене

Tiraž 100
Napomene i bibliografske reference uz tekst
Bibliografija: str. 129-135
Summary: Rural women and economic (re)production of rurality.

Предметне одреднице

Seoske žene — Sociološki aspekt
Porodična gazdinstva — Socijalna reprodukcija — Sociološki aspekt

УДК

631.115.11-055.2:316.334.55
316.334.55

Линк

http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2021/978-86-6065-639-3

COBISS.SR-ID

53316105