Награда „Војин Милић“ за 2023. годину Драгољубу Б. Ђорђевићу…

Комисија у саставу др Драган Тодоровић, др Нада Новаковић и др Марина Новаков разматрала је продукцију социолошких студија, монографија и уџбеника у 2023. години, према подацима Народне библиотеке Србије (Београд) и предметној одредници: Социологија и/или УДК: 316.

На више позива упућених издавачима и ауторима у Србији да комисији доставе новопубликована социолошка издања у 2023. години одазвао се задовољавајући број институција и појединаца.

Комисија је разматрала следеће наслове:

 • Владан Станковић „Логика православне цивилизације“ (Београд: Институт за политичке студије, 2023);
 • Драгољуб Б. Ђорђевић „Лифт није играчка: Социолошка казивања о лифту (у, испред, иза и около њега)“ (Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу);
 • Slaviša Orlović „Nadziranje demokratije“ (Beograd: Clio i Fakultet političkih nauka, 2023);
 • Снежана Стојшин „Реч и моћ: Социолошки аспекти истраживања политичке пропаганде“ (Нови Сад: Филозофски факултет у Новом Саду, 2023);
 • Зорица Кубурић „Дворанска парохија Епархије крушевачке: Социолошка студија“ (Нови Сад: Центар за емпиријска истраживања религије, 2023);
 • Ratko Božović „Tajne dijaloga“ (Beograd: Čigoja štampa, 2023);
 • Jelena Božilović i Jelena Petković „Sociološko čitanje gradskog teksta“ (Niš: Filozofski fakultet u Nišu, 2023);
 • Иван Башчаречвић „Студије о социологији града“ (Косовска Митровица: Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, 2023);
 • Mirjana Bobić „O starenju: Da li je demografija sudbina?“ (Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu, Institut za sociološka istraživanja, 2023);
 • Violeta Kecman „Medijska pismenost i kritičko mišljenje“ (Beograd: Clio, 2023);
 • Irena Šentevska „Raspevani Beograd (Urbani identitet i muzički video)“ (Beograd: Clio, 2023).

Након пажљивог ишчитавања наведених публикација, комисија је већином гласова донела одлуку да се награда „Војин Милић“ за најбољу социолошку књигу у 2023. години додели

Драгољубу Б. Ђорђевићу

за студију

Лифт није играчка: Социолошка казивања о лифту (у, испред, иза и около њега) (Нови Сад и Ниш: Прометеј и Машински факултет у Нишу).