Serbian Sociological Association

Награда Српског социолошког друштва за најбољег средњошколског наставника социологије

О награди

Конкурс за доделу награде за најбољег средњошколског наставника социологије

Добитници награде за најбољег средњошколског наставника социологије

Чланови жирија за доделу награде за најбољег средњошколског наставника социологије

Правилник за доделу награде за најбољег средњошколског наставника социологије

Остале информације