Мирослав Живковић (1916-2000)

Мирослав Живковић (Ајачи, Корзика, Француска 1916-Београд, 2000), дипломирао на Војној академији у Београд (1936), као активни официр заробљен од стране Немаца (1941) и одведен у логор (до 1945), након ослобођења поново у активној официрској служби, до 1950, када је интерниран на Голи оток. По пуштању из логора, запошљава се у Филмским новостима (1953) и уписује социолигију на Филозофском факултету у Београду (1959), са првом генерацијом студената, где међу првима и дипломира (1963). Магистрирао на Економском факултету (1969), а докторирао на Правном факултету у Београду Основне карактеристике градске старе популације релевантне за даљи развој социјалне политике (1972). Радио у Савезном статистичком заводу (1963-1965) и у Југословенском институту за урбанизам и становање (1965-1972). На Филозофском факултету биран за ванредног професора за предмет Урбана социологија. Држао последипломске курсеве на Архитектонском факултету у Сарајеву (урбана социологија), на Факултету политичких наука у Београду (социјална политика) и на Архитектонском факултету у Београду (социологија становања, методологија научног истраживања). Књиге: Старост у Југославији: геронтолошко-социолошка студија (1973), Увод у социологију становања (1975), Стари људи у СР Босни и Херцеговини (1976, заједно с Хусеином Хаџијалићем), Социолошка студија за генерални урбанистички план Титограда: прилог социологији становања (1977), Београд: социолошка студија (1977), Неки социолошки аспекти планирања (1977), Увод у методологију научног истраживања (1977), Социолошки огледи о граду и становању (1980), Социјални проблеми југословенског друштва (1985, уредник).
 
За даље читање