Међународна научна конференција Историја, култура, идентитет (ИКИ 2024)…

Позивамо вас на међународну научну конференцију Историја, култура, идентитет (ИКИ 2024) која ће се одржати у Косовској Митровици од 17. до 19. октобра 2024. године у организацији Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици и под покровитељством Министарства културе, Министарства просвете и Канцеларије за Косово и Метохију Републике Србије. Циљ конференције је да се интердисциплинарним, односно мултидисциплинарним приступом (са становишта лингвистике, књижевности, историје, историје уметности, филозофије, психологије, педагогије и социологије) продискутују, расветле, истраже и проблематизују различита питања из домена историје, културе и идентитета, њихови сложени међуодноси и повезаност са другим феноменима друштва.