Конкурс за доделу награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије објављену у 2022. години

У складу са Правилником о награди Српског социолошког друштва за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије „Војин Милић“, донесеним 10. новембра 2018. године на редовној годишњој Скупштини, Српско социолошко друштво расписује

 

К О Н К У Р С

за доделу награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије објављену у 2022. години

 

Награда се додељује за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије, објављену у 2022. години.

У складу са ближим критеријуми за додељивање награде ССД за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије, Жири ће:

  1. као основно мерило за оцену дела узимати у обзир заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја;
  2. у разматрање узети само прво издање књига на српском језику;
  3. искључити из оцене књиге са више од три аутора (које сматра зборником радова);
  4. равноправно оцењивати књиге из свих посебних социолошких дисциплина, и при процени приоритет неће имати обим текста;
  5. подједнако вредновати уџбеничка дела, као и специјалне студије;
  6. радити без обавезе да се приликом вредновања осврне на рецензије, приказе и осврте објављене у социолошким и другим часописима;
  7. објавити листу свих примљених дела по азбучном реду.

 

За учешће на конкурсу, потребно је доставити три примерка књиге секретару председништва ССД Слободану Мрђи, у Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, 11158 Београд, до 31. децембра 2022. године.

 

Награду додељује Жири састављен од три члана. Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова, до 01. марта 2023. године.

 

Награда садржи плакету и, евентуално, новчани износ, чију висину одређује председништво Српског социолошког друштва, уколико то омогућују финансијска средства прикупљена на начин предвиђен Правилником о додели награде.

Награда се свечано уручује на годишњој Скупштини ССД.

 

 

У Београду, 01. децембра 2022. године

Председник ССД

Проф. др Слободан Миладиновић

 

Конкурс у ПДФ формату