Конкурс за доделу награде „Радомир Лукић“ за животно дело

 • ЕКЦИЈАМА ССД

 • ОГРАНЦИМА ССД

 • ОДЕЉЕЊИМА/ОДСЕЦИМА/ДЕПАРТМАНИМА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

 • ИНСТИТУТИМА/ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

 • КОЛЕКТИВНИМ ЧЛАНОВИМА ССД

 

Поштовани,

У складу са Правилником о награди Српског социолошког друштва за животно дело „Радомир Лукић“, донесеним 23. марта 2013. године и измена и допуна Правилника донесеним 3. јуна 2017. године, Српско социолошко друштво позива вас да поднесете предлоге на

 

К О Н К У Р С

за доделу награде „Радомир Лукић“ за животно дело

 

Награда се додељује истакнутој личности у области социологије, старијој од 60 година, за укупни допринос и изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком, образовно-педагошком и јавном раду у дужем временском периоду.

Ближи критеријуми за додељивање награде ССД за животно дело су:

 

 1. Резултати научно-истраживачког рада:

 • Број и квалитет научно-истраживачких радова;

 • Руковођење научно-истраживачким пројектима;

 • Индекс компетенције;

 • Цитираност у земљи и иностранству.

 

 1. Резултати образовно-педагошког рада:

 • Рад на усавршавању наставног процеса, осавремењавању наставних планова и програма;

 • Рад на увођењу нових метода у наставу, увођење нових смерова и предмета у редовну и последипломску наставу (специјалистичке, магистарске и докторске студије);

 • Настава на другим факултетима у земљи и иностранству;

 • Остварења на пољу уџбеничке литературе.

 

Предлог за додељивање награде за животно дело мора да садржи:

 1. Биографију кандидата;

 2. Списак остварених резултата;

 3. Образложење предлога;

 4. Остале податке и чињенице релевантне за доношење коначне одлуке.

 

Предлог за додељивање награде за животно дело предаје се Председништву ССД у писаном облику, до 15. јануара 2022. године, на адресу секретара председништва Слободана Мрђе: Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, 11158 Београд. Потребно је да се предлог достави и електронском поштом на адресу: ssd.beograd@gmail.com

 

Награду додељује Жири састављен од пет чланова. Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова, до 01. марта 2022. године.

Награда садржи плакету и, евентуално, новчани износ, чију висину одређује председништво Српског социолошког друштва, уколико то омогућују финансијска средства прикупљена на начин предвиђен Правилником о додели награде.

Награда се свечано уручује на годишњој Скупштини ССД.

Конкурс у ПДФ формату

С поштовањем,

У Београду, 13. децембра 2021. године Председник ССД

Проф. др Слободан Миладиновић

 

 

 • ЕКЦИЈАМА ССД

 • ОГРАНЦИМА ССД

 • ОДЕЉЕЊИМА/ОДСЕЦИМА/ДЕПАРТМАНИМА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

 • ИНСТИТУТИМА/ЦЕНТРИМА ЗА СОЦИОЛОГИЈУ

 • КОЛЕКТИВНИМ ЧЛАНОВИМА ССД

Поштовани,

У складу са Правилником о награди Српског социолошког друштва за животно дело „Радомир Лукић“, донесеним 23. марта 2013. године и измена и допуна Правилника донесеним 3. јуна 2017. године, Српско социолошко друштво позива вас да поднесете предлоге на

К О Н К У Р С

за доделу награде „Радомир Лукић“ за животно дело

Награда се додељује истакнутој личности у области социологије, старијој од 60 година, за укупни допринос и изузетне резултате постигнуте у научно-истраживачком, образовно-педагошком и јавном раду у дужем временском периоду.

Ближи критеријуми за додељивање награде ССД за животно дело су:

 1. Резултати научно-истраживачког рада:

 • Број и квалитет научно-истраживачких радова;

 • Руковођење научно-истраживачким пројектима;

 • Индекс компетенције;

 • Цитираност у земљи и иностранству.

 1. Резултати образовно-педагошког рада:

 • Рад на усавршавању наставног процеса, осавремењавању наставних планова и програма;

 • Рад на увођењу нових метода у наставу, увођење нових смерова и предмета у редовну и последипломску наставу (специјалистичке, магистарске и докторске студије);

 • Настава на другим факултетима у земљи и иностранству;

 • Остварења на пољу уџбеничке литературе.

Предлог за додељивање награде за животно дело мора да садржи:

 1. Биографију кандидата;

 2. Списак остварених резултата;

 3. Образложење предлога;

 4. Остале податке и чињенице релевантне за доношење коначне одлуке.

Предлог за додељивање награде за животно дело предаје се Председништву ССД у писаном облику, до 15. јануара 2022. године, на адресу секретара председништва Слободана Мрђе: Завод за проучавање културног развитка, Риге од Фере 4, 11158 Београд. Потребно је да се предлог достави и електронском поштом на адресу: ssd.beograd@gmail.com

Награду додељује Жири састављен од пет чланова. Жири своју одлуку доноси уз писано образложење, већином гласова, до 01. марта 2022. године.

Награда садржи плакету и, евентуално, новчани износ, чију висину одређује председништво Српског социолошког друштва, уколико то омогућују финансијска средства прикупљена на начин предвиђен Правилником о додели награде.

Награда се свечано уручује на годишњој Скупштини ССД.

С поштовањем,

У Београду, 13. децембра 2021. године Председник ССД

Проф. др Слободан Миладиновић