Извештај са одржаног регионалног такмичења ученика средњих школа из социологије – регионални центар Нови Сад

Дана 4. марта 2023. одржано је регионално такмичење ученика средњих школа из социологије у Новом Саду. У саставу комисије били су: проф. др Срђан Шљукић, редован професор, проф. др Валентина Соколовска, редован професор, и мср Милена Којић, асистент.

На овогодишњем такмичењу укупно десет ученика је представило своје радове комисији која је констатовала висок квалитет већине радова. У одлучивању за најбоље радове чланови комисије су се руководили оригиналношћу емпиријског истраживања и/или теоријског тумачења, структуром и логичком доследношћу излагања, способношћу контекстуализације одабраног проблема, као и квалитетом писаног текста и саме презентације. У складу са тим, комисија се определила да следећи радови пролазе на републички ниво такмичења:

  • Прво место – Андреа Кочиш, Зрењанинска гимназија, наставник Маријана Којичић Даљевић;
  • Друго место – Петар Марковић, Гимназија ”Вељко Петровић” Сомбор, наставник Соња Крстић;
  • Треће место – Горан Торло, Карловачка гимназија, наставник Гордана Ивановић.

Коодринатор регионалног центра у Новом Саду

мср Владан Видицки