Izveštaj o regionalnom takmičenju učenika srednjih škola iz sociologije u Nišu

Regionalno takmičenje učenika srednjih škola iz sociologije u Nišu održano je 4. marta 2023. godine, s početkom u 12:00h na Filozofskom fakultetu u amfiteatru 301. Na takmičenje se prijavilo 44 učenika iz regiona, a komisija je odabrala 13 najboljih radova koji su ovom prilikom predstavljeni. Komisija je bila u sledećem sastavu:

1)      Dr Branislav Stevanović, redovni profesor na Departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

2)      Dr Jelena Petković, vanredna profesorka na Departmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu;

3)      Dr Jelena Božilović, docentkinja na Depatmanu za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

Tabela 1: Finalisti regionalnog takmičenja učenika srednjih škola iz sociologije

Naziv škole koju kandidat pohađa

Naslov rada i datum prijema

Ime i prezime predmetnog nastavnika sociologije

Ime i prezime kandidata i odeljenje

Gimnazija ,,Svetozar Marković” Niš

Film i društvo u Nemačkoj između dva svetska rada

Jasmina Babić

Nikola Vidanović, IV9

Gimnazija ,,Svetozar Marković” Niš

Jugoslovenska avangardna umetnost XX veka

Jasmina Babić

Andrej Kocić, IV5

Gimnazija ,,Svetozar Marković” Niš

Popularna muzika i društvo

Jasmina Babić

Una Stanković, IV9

Medicinska škola ,,Dr Aleksa Savić” Prokuplje

Seksizam, šovinizam i mizoginija u savremenoj popularnoj muzici (u Srbiji)

Anita Nizić

Natalija Ivanović, III2

Medicinska škola ,,Dr Aleksa Savic” Prokuplje

Napad na dela visoke umetnosti – ekološki aktivizam ili besmisleni vandalizam

Anita Nizić

Magdalena Stefanović, III2

Elektrotehnička škola ,,Nikola Tesla“ Niš

Društveno angažovana muzika savremenog doba

Aleksandra Lazović

Anđelko Ranđelović, III7

Elektrotehnička škola ,,Nikola Tesla“ Niš

Džez muzika – od pesme robova do visoke umetnosti

Aleksandra Lazović

Jovan Petrović, III4

Gimnazija Pirot

Reci mi šta čitaš pa ću ti reći ko si

Ljubomir Milanović

Aleksandra Petrović, IV1

Gimnazija ,,Bora Stanković” Niš

Prikazi roda u jugoslovenskom i postjugoslovenskom ratnom filmu

Katarina Lazarević Brdar

Andrija Mitrović, IV6

Gimnazija u Kuršumliji

Filmsko stvaralaštvo u Srbiji nakon raspada SFRJ

Jasmina Deljanin

Danica Lepović, IV3

Stručna škola ,,Sveti Sava” Bujanovac

Dominacija popularne kulture i slobodno vreme mladih

Petar Manasijević

Mila Mitić, III3

Gimnazija ,,9. Maj“ Niš

Uticaj savremene tehnologije na čitalački ukus

mladih

Aleksandra Ivanović

Dunja Midić IV5

Medicinska škola ,,Dr Izabel Emsli Haton” Vranje

Popularna muzika 21. veka i generacija Z (zed) u Srbiji

Sunčica Tasić

Milica Stojilković, III3

Nakon predstavljanja svih radova, odlučeno je da prva tri mesta osvoje, i time se kvalifikuju za republičko takmičenje, sledeći učenici:

1)      Andrej Kocić, učenik Gimnazije ,,Svetozar Marković“ iz Niša sa temom Jugoslovenska avangardna umetnost XX veka, pod mentorstvom nastavnice Jasmine Babić;

2)      Andrija Mitrović, učenik Gimnazije ,,Bora Stanković“ iz Niša sa temom Prikazi roda u jugoslovenskom i postjugoslovenskom ratnom filmu pod mentorstvom nastavnice Katarine Lazarević Brdar;

3)      Dunja Midić, učenica Gimnazije ,,9. maj” iz Niša sa temom Uticaj savremene tehnologije na čitalački ukus mladih pod mentorstvom nastavnice Aleksandre Ivanović.

Nakon prograšenja, navedenim učenicima su dodeljene diplome, a ostalim finalistima svedočanstva. Nastavnicima su uručene potvrde o učešću na regionalnom takmičenju u svojstvu mentora i monografije kao poklon od strane Filozofskog fakulteta u Nišu i Departmana za sociologiju.

Dijana Milošević

Koordinatorka regionalnog takmičenja učenika srednjih škola iz sociologije