IN MEMORIAM – Живко Сурчулија (1945-2023)

Живко (Светозар) Сурчулија рођен је 20. јуна 1945. године у Сремским Михаљевцима. Завршио је Земунску гимназију. Дипломирао је 1968. године на Политичко-управном смеру Правног факултета Универзитета у Београду, где је и магистрирао и докторирао 1976. године.
На Технолошко-металуршком факултету је радио од 1974. до 2010. године као асистент, доцент, ванредни, редовни професор и шеф катедре за друштвене науке, а једно време био је запослен и у Институту друштвених наука.
Био је члан International Sociological Association (ISA).

Избор из библиографије Живка Сурчулије:

  1. Друштвена анатомија национализма. Београд: Младост. 1976;
  2. Ко влада нацијом? Београд: Рад. 1982;
  3. Different Concepts and Types of Nationalism in the Nineteenth and Twentieth Centuries. (Cambridge. MIT Press, Cambridge, vol.1, Num. 2, April 1996;
  4. Социолошка хрестоматија са коментарима (коаутор са др П. Раденовић); Београд: Завод за уџбенике. 1999;
  5. Либерализам, социјализам и национализам у транзицији српског друштва и поглед у наредне године, у Промене вредности и транзиција у Србији: поглед у будућност, Београд: Fridrich Ebert Stiftung; Институт друштвених наука, 2003;
  6. Прилози из социологије, Београд: Фото Футура, 2011.