Илија Станојчић (1922-1981)

Илија Станојчић (Маркушицa 1922, Београд 1981), дипломирао (1949) и докторирао (1953) филозофију на Филозофском факултету у Београду, где је изабран за доцента (1956) и предавао Општу социлогију (1959-1962). На Институту друштвених наука изабран за вишег научног сарадника (1959), где је од 1962. радио и био управник Одељења за социологију, као и Одељења за истраживање друштвених односа. Од 1969. предаје Општу социлогију на Факултету политичких наука у Београду као ванредни, односно редовни професор. Био је први секретар ЈУС-а и главни уредник Социологије (1959-61). Књига: Предмет опште социологије: њен однос према другим наукама (1964).