Фирдус Џинић (1931-2008)

Фирдус Џинић (1931-2008), дипломирао и докторирао на Правном факултету у Сарајеву, први професионални истраживач јавног мнења у Србији, формирао међуодељенску групу Института друштвених наука за испитивање јавног мњења (1963), која је убрзо прерасла у самостални Центар за истраживање јавног мњења ИДН (1964). Смењен са положаја управника Центра из политичких разлога. Радио у Центру за истраживање програма и аудиторијума Радио телевизије Београд, био и директор Центра. Професор на Ветеринарском факултету у Београду. Написао прву комуниколошку књигу у Србији Наука о комуницирању (1978), у којој је третирао феномен комуницирања „у социокибернетској и психосоциолошкој равни“. Био председник Српског социолошког друштва 1966-1968 и потпредседник 1977-1977. Објавио: Самоуправљање у области заједничке потрошње у предузећима (1963), Југословенско јавно мнење и VIII конгрес СКЈ (1965), Лист „Комунист“ и његови читаоци (1967), Масовно комуницирање у СР Србији (1977, заједно с Љиљаном Баћевић), Масовно комуницирање у савременом свету (1978), Један покушај заснивања марксистичке теорије права: совјетска теорија права раног периода (1979), Komunikologija: sociokibernetika in psihosociologija informiranja in komuniciranja v samoupravni družbi in združenem delu (1980), Савремени свет и југословенско друштво (1981), Закључци социологије (1991), Етика (1995), Један нацрт унутрашњег уређења југословенског друштва (1997).