Драгослав Тодоровић (1909-1964)

Драгослав Б. Тодоровић (1909-1964), економиста и социолог. Први предавач Социологије (у звању доцента) на Економско-комерцијалној високој школи у Београду (пре Другог светског рата, ова школа је данас  Економски факултет). Завршио Правни факултет у Београду, Школу политичких наука у Нансију (Француска), а докторирао 1933. године у Паризу. Као скрипта су објављена његова Предавања из социологије (1941) у којима се заступају сви битнији ставови Диркемове социолошке теорије и метода. Био је један од оснивача и уредника Правне мисли: часописа за право и социологију (1935-1941; 1945) и један од активних чланова Друштва за социологију и друштвене науке (1935-1941).
После Другог светског рата бавио се претежно економијом, био редовни професор Универзитета у Београду (од 1955), управник Института за економска проучавања производње СРС Србије и до 1962. главни уредник Економских анала. Био је почасни доктор Правног факултета у Монпељеу и почасни члан Америчке академије за политичке и друштвене науке у Филаделфији. Радио је и за Министарство спољне трговине. Умро је у Етиопији (1964), где га је као стручњака послала југословенска влада.
Социолошка дела: Предавања из социологије: одржана на Економско-комерцијалној високој школи у зимском и летњем семестру 1940/41 године (1941; 343 стр), Однос економије и права са социолошког гледишта (1938, сепарат), Постанак и развитак социологије (1938, сепарат), Француска и морал: скица социолошког приказа Француске (1939, сепарат), Појам детерминизма у социологији (б.г, сепарат).