Дневни ред скупштинe Српског социолошког друштва

На основу члана 12 Статута удружења Српско социолошко друштво и Одлуке Председништва Српског социолошког друштва од 13.05.2022. године сазивам Изборну скупштину Српског социолошког друштва (скупштина за 2021. годину) за 11 јун 2022. године на Филозофском факултету у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, у амфитеатру факултета (приземље), са почетком у 1300 часова.

 

 

Дневни ред

 

Свечани део седнице

 

1. Додела награде „Војин Милић“ за најбољу књигу домаћег аутора из области социологије у 2020. години.

 

Радни део седнице

 

  1. Избор председавајућег Скупштине ССД и радног председништва;

  2. Усвајање записника са претходне Скупштине ССД одржане 20.06.2021 (скупштина за 2020. годину);

  3. Извештај о раду ССД за 2021. годину;

  4. Финансијски извештај ССД за 2021. годину;

  5. Извештај о раду редакције часописа „Социолошки преглед“ за 2021. годину;

  6. Избор чланова жирија за награду „Војин Милић“;

  7. Одлука о продужењу текућег мандата председника и чланова председништва ССД, као и главног и одговорног уредника и чланова редакције часописа Социолошки преглед до 31. децембра 2022. године;

  8. Избор председника и чланова председништва ССД;

  9. Избор главног и одговорног уредника и чланова редакције часописа „Социолошки преглед“;

  10. Разно.

 

Право одлучивања на скупштини имају чланови Друштва који су уплатили чланарину закључно са 31. мартом 2021. године, као и закључно са 31. мартом 2022. године (члан 9. Статута ССД).

 

Председник Српског социолошког друштва

Проф. др Слободан Миладиновић