Чланарина у ССД за 2024. годину

Извор за фотографију: Designed by macrovector / Freepik

Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо вас да је чланом 9. Статута ССД-а предвиђена обавеза плаћање годишње чланарине у Друштву. Висина чланарине се није мењала и за 2024. годину износи:

  • Запослени: 1.000,00 динара;
  • Пензионери: 500,00 динара;
  • Незапослени: 0,00 динара (уз потврду са Бироа за запошљавање да се воде као незапослена лица).

Такође, обавештавамо вас да је усвојеним изменама и допунама Статута ССД-а прецизирано (члан 9, став 4) да је чланарину потребно уплатити најкасније до 31. марта за текућу календарску годину.

У складу са горе наведеним, молимо вас да уплатите чланарину за 2024. годину.

Пример уплатнице

Напомене:

  • Код онлине плаћања, уколико вам апликација банке тражи да упишете позив на број, упишите нулу (0);
  • Није потребно да шаљете извештаје или потврде о уплати, јер ће све уплате бити евидентиране на изводима из банке.

Редовним плаћањем чланарине значајно помажете раду Друштва.