Борисав Џуверовић (1944-1993)

Борисав Џуверовић (Црни Врх, код Пљеваља, 1944- Београд, 1993), дипломирао (1968) социологију на Филозофском факултету у Београду, магистрирао (1975) и докторирао (1979) на Факултету политичких наука у Београду. Био директор новинско-издавачке куће „Младост“, научни сарадник у Институту друштвених наука у Београду (1980-1981), професор на Електротехничком факултету у Београду (1981-1993). Главни уредник Социолошког прегледа 1981-1983. (заједно са Анђелком Милић). Књиге: Генерација будућности: млади између могућности и стварности (1974), Омладина у југословенском друштву: социо-демографски профил младе генерације (1974), Вриједности и побуне младости (1975), Култура без граница: лица и наличја масовне културе (1980), Култура и омладина (1982), Основи филозофије марксизма и социологије (1984, више издања), Спорне културе (1987), Социологија и савремено друштво (1990, више издања), Изборна употреба медија: анализа телевизијских дневника Радио-телевизије Србије, телевизије Црне Горе и НТВ Студија Б у изборном периоду новембар 1992 – јануар 1993 (1994, заједно са Срећком Михаиловићем и Слободаном Вуковићем).