Serbian Sociological Association

Aktuelni sastav predsedništva SSD

Na redovnoj godišnjoj skupštini Srpskog sociološkog društva, održanoj na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, 11. juna 2022. godine, za predsednika i članove Predsedništva Srpskog sociološkog društva izabrani su:

  • prof. dr Žolt Lazar, predsednik Srpskog sociološkog društva;
  • prof. dr Jasmina Petrović, član;
  • prof. dr Jovan Bazić, član;
  • prof. dr Slađana Dragišić Labaš, član;
  • prof. dr Slobodan Miladinović, član;
  • prof. dr Snežana Stojšin, glavna urednica časopisa Sociološki pregled;
  • dr Slobodan Mrđa, sekretar