50 година социологије на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици..

Катедра за социологију Филозофског факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Огранак Српског социолошког друштва за Косово и Метохију и Социолошки клуб из Косовске Митровице ове године обележавају 50 година социологије на Филозофском факултету Приштинског универзитета. Имајући у виду ово јубиларно обележавање институционалног изучавања социологије, као и потребу за систематичнијом координацијом различитих активности које би биле, између осталог, у циљу популаризације социологије као науке, развоја социолошке дебате и неговања професије социолога на овим просторима, покренут је Социолошки клуб из Косовске Митровице. Овај циклус догађаја отворен је промоцијом књиге ,,Мисликон: социо-културолошке рефлексије” (Краљево; Косовска Митровица: Поетикум, Друштво књижевника Косова и Метохије, 2021), аутора проф. др Зорана Недељковића. Промоција је одржана 28. фебруара 2024. године на Филозофском факултету у Косовској Митровици, у којој су, поред аутора, учествовале и доц. др Бранислава Вучковић, шеф Катедре за социологију, и асист. мср Милица Марјановић, секретар Катедре за социологију. У оквиру обележавања 50 година јубилеја на Катедри за социологију одржана је и промоција књиге ,,Од заштитника до штићеника” (Косовска Митровица: Филозофски факултет, 2023), ауторке проф. др Оливере Марковић Савић. Промоцијом је модерирала асист. мср Теодора Јакшић, док је поред ауторке говорила и шеф Катедре за социологију доц. др Бранислава Вучковић.

Социолошки клуб из Косовске Митровице отворен је за све заинтересоване учеснике и наставља са организовањем других активности из низа планираних поводом обележавања овог јубилеја.