IN MEMORIAM – Сузана Марковић Крстић (1969–2023)

Др Сузана Марковић Крстић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Нишу, преминула је 10. јуна 2023. године.

Сузана Марковић Крстић је студије социологије завршила 1992. године на Филозофском факултету у Нишу, на коме је и магистрирала и докторирала. Од 1995. године је радила у Институту за социолошка истраживања, а од 1998. у настави на Департману за социологију Филозофског факултета у Нишу. Ауторка је и коауторка великог броја публикација – монографија и научних студија објављених у домаћим и страним часописима, зборницима и тематским публикацијама из области социологије. Учествовала је на бројним научним конференцијама у земљи и иностранству и у реализацији више научних пројеката. Ауторка је уџбеника Становништво у социолошком контексту. Области у којима је дала посебан научни допринос су: социјална демографија, социологија омладине, социологија васпитања и образовања, социологија села.

Студенти, колеге и шира друштвена јавност памтиће је као изврсног професора и стручњака посвећеног свом позиву. Допринос афирмацији наше професије дала је и кроз дугогодишње учешће у различитим активностима Српског социолошког друштва.