Одлука жирија o додели Награде Српског социолошког друштва „Радомир Лукић“ за животно дело (у 2020. години)
недеља, 14 фебруар 2021 22:23

Жири за доделу Награде за животно дело Српског социолошког друштва (ССД) „Радомир Лукић“ – у саставу: др Јовица Тркуља, редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду (у пензији), др Драгољуб Ђорђевић, редовни професор Машинског факултета Универзитета у Нишу (у пензији), др Владимир Вулетић, редовни професор Филозофског факултета Универзитета у Београду, др Срђан Шљукић, редовни професор Филозофског факултета у Новом Саду и др Милојица Шутовић, редовни професор Универзитета у Приштини с привременим седиштем у Косовској Митровици, после јавног позива Председништва Српског социолошког друштва (од 1. децембра 2020) да огранци, секције ССД, и одељења/одсеци/департмани/катедре за социологију са свих српских универзитета, институти и центри за социологију, као и остали колективни чланови ССД или најмање 10 индивидуалних чланова у звању ванредног или редовног професора, односно еквивалентним научним звањима, предложе, до 30. децембра 2020. године, кандидате за доделу установљене награде – разматрао је један приспели предлог. Реч је о предлогу Департмана за социологију Филозофског факултета Универзитета у Нишу да се наведена награда додели професору др Ђури Шушњићу. Предлагач је пружио на увид био-библиографске податке, на основу којих је Жири могао да изнесе свој суд.

Имајући у виду стваралаштво и резултате рада предложеног кандидата на пољу социологије, Жири је одлучио да Награду за животно дело ССД „Радомир Лукић” за 2020. годину, додели предложеном кандидату – професору др Ђури Шушњићу.