Шири избор књига за „Војина Милића“
четвртак, 16 јул 2020 10:34

На основу члана 3 Статута Српског социолошког друштва и Правилника о Награди „Војин Милић“, жири за доделу награде за најбољу социолошку књигу домаћег аутора у 2019. години, у саставу проф. др Бранимир Стојковић, проф. др Лела Милошевић Радуловић и проф. др Жолт Лазар, донео је одлуку о ширем избору књига за доделу награде.

Жири је избор начинио на основу општих услова дефинисаних Правилником о додели награде „Војин Милић“ (први пут објављени текстови, зборници радова до три аутора, заступљеност, актуелност и оригиналност социолошког садржаја итд).

Као посебно вредна дела, која третирају социолошку проблематику, жири је издвојио следеће књиге:

Аутор

Наслов

Место

Издавач

Година

Bakić, Jovo, 1970- = Бакић, Јово, 1970-

Evropska krajnja desnica 1945-2018.

Beograd

Clio

2019.

Ćeriman, Jelena, 1981- = Ћериман, Јелена, 1981- / Stevanović, Olja, 1989- = Стевановић, Оља, 1989-

Budućnost je u mojim rukama: analiza korelacije između rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja


Beograd

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika nasilja nad ženama - "Atina"

2019.

Dragišić Labaš, Slađana M., 1961- = Драгишић Лабаш, Слађана, 1961-

Samoubistvo – različiti diskursi

Beograd

Univerzitet, Filozofski fakultet, Institut za sociološka istraživanja

2019.

Halilović, Muamer, 1987- = Халиловић, Муамер, 1987-

Islam i sociologija religije


Beograd

Centar za religijske nauke Kom

2019.

Kišjuhas, Aleksej, 1983-

Ideje, sukobi i rituali: integrisana teorijska sociologija Rendala Kolinsa

Novi Sad

Mediterran publishing

2019.

Milenković, Vesna, 1958- = Миленковић, Весна, 1958-

Mediji, kultura, politika: u epohi globalizacije


Beograd

Visoka škola za komunikacije

2019.

Milošević, Božo, 1949- = Милошевић, Божо, 1949-

Osnovi sociologije rada


Novo Miloševo

Banatski kulturni centar

2019.

Stojanović, Boban, 1989- = Стојановић, Бобан, 1989-

Alternativni izveštaj o položaju i potrebama mladih u Republici Srbiji: 2019. godina


Beograd

Krovna organizacija mladih Srbije - KOMS

2019.

Ђикић Јовановић, Емилија, 1960- = Đikić Jovanović, Emilija, 1960-

Социјална екологија


Лесковац

Висока технолошко уметничка струковна школа

2019.

Ђорђевић, Радомир Д., 1948- = Đorđević, Radomir D., 1948-

Социологија рада – допринос проф. др Андона Г. Костадиновића њеном развоју

Ниш

Кућа књиге Сербона

2019.

Ђурковић, Миша, 1971- = Đurković, Miša, 1971-

Рат за породицу у Србији


Београд

IES Институт за европске студије; Удружење Поредак

2019.

Кајтез, Илија, 1961- = Kajtez, Ilija, 1961-

Социологија


Београд

Медија центар Одбрана

2019.

Милашиновић, Срђан, 1965- = Milašinović, Srđan, 1965- / Јевтовић, Зоран, 1959- = Jevtović, Zoran, 1959-

Социологија и социјална патологија


Београд

Криминалистичко-полицијски универзитет

2019.

Миловановић, Ивана, 1984- = Milovanović, Ivana, 1984-

Увод у социологију и социологију спорта


Нови Сад

Факултет спорта и физичког васпитања

2019.

Митровић, Љубиша Р., 1943- = Mitrović, Ljubiša R., 1943-

Социолошке маргиналије на савремене теме: (огледи)


Нови Сад

Прометеј

2019.

Недељковић, Зоран, 1964- = Nedeljković, Zoran, 1964-

Кључар осме капије Вавилона: (Хантингтоново схватање човека и друштва)

Приштина [тј.] Косовска Митровица

Филозофски факултет

2019.

Стојковић, Драган, 1953-

Sumrak republike: politika za XXI vek u lavirintu tranzicije


Beograd; Zemun

RK Links; Most Art

2019.

Цветковић, Владимир Н., 1961- = Cvetković, Vladimir N., 1961-

Социологија: основни проблеми, појмови, приступи


Београд

Универзитеt, Факултет безбедности

2019.